Paylaş
Konya Mimarlık Ofisi

Mimarlık Ofisleri - MİMARLARI

Konya Mimarlık Ofisleri

konya mimarlık ofisleri Günümüzün en değerli yatırım aracı olan gayrimenkul yatırımları ticari kazançta olduğu kadar kullanımı ile yaşamının zorunlu gereksinimlerini karşılamayan olmazsa olmazımız. Bu bağlamda Konya mimarlık ofisleri olarak bizler İç Anadolu Bölgesi’nde hızla ilerleyen inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu mimari projeleri üstlenerek kentimizi şehircilik açısından markalaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşaat projesini gerçekleştirecek yüklenici firma veya müteahhitler tarafından talep edilen projelerimiz en son güncellenmiş mimari hedeflerle birebir uyumlu ve etik anlayışın hakim olduğu bir çalışma ile şekillendirilmektedir. Yoğun bir şekilde göç alan ve aynı zamanda iç nüfusuyla il genelinde bir milyonun üzerinde insanın yaşadığı kentimiz düz arazileri ve modern imar anlayışı ile inşaat sektörünün reel getiri açısından önemli avantajlar yakaladığı bir kenttir.

İnşaat Yatırımlarının Satış Potansiyeli Mimari Projenin Başarısını Kanıtlıyor.
İnşaat sektöründe gerçekleştirilen yatırımların hızlı bir konut satışı ile reel geri dönüşünün sağlandığı kentte konut dışında endüstriyel inşaatçılık ya da kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri projeler aralıksız devam etmektedir. Sürdürülen bu çalışmalarda Konya mimarlık ofislerinin profesyonel katkısı sektörün başarısını garantileyen birinci derecede unsurlar arasında sayılıyor. İnşaatlarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi kadar mimari projelerin kalitesinin de başarıyı büyük oranda etkilediği şehrimizde başta ulaşım olmak üzere otopark sorunu gibi birçok problemin önüne geçilmektedir.

Mimari Çerçevede Sunduğumuz Hizmetler
Konya mimarlık ofisleri olarak yaptığımız hizmet projenin tanımı ve proje paftalarının yanı sıra vaziyet planı, kesit perspektif eskiz (el çizimleri), detay çizimleri ile oluşturulan teknik paftalar.
İnşaatın kurulacağı arsanın yasal düzenlemeler çerçevesinde arsanın incelenmesi, inşaata etkileyebilecek çevresel faktörlerin tespiti, altyapı şebekeleri, elektrik şebekeleri gibi etkenlerin tahlil edilmesi.
Kesin proje ile netleştirilen teknolojik çizimlere dayalı çalışmanın yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenlenmesi
Yağmur olukları, balkonlar kapı ve pencereler, mahya, kalkan duvarları, cephe hareketliliği, detay listesi ve cephe çizimlerinden oluşan projenin uygulama aşaması da dahil olmak üzere takibi
Gibi çok sayıda kurallar bütününün bir araya getirildiği hizmetlerimiz sayesinde gerçekleştirdiğimiz işlerin tamamında yakaladığımız başarı oranı ülkemiz ortalamalarının çok üzerindedir.
Ülkemizde giderek artan nüfus artışını karşılamak üzere arz edilen konut veya endüstriyel gelişmeye paralel olarak büyüyen inşaat sektörü birbirinden değerli projeleri hayata geçiriyor. Konya mimarlık ofisleri tarafından ilimizde gerçekleştirilen başarılı projeler, bu anlamda İç Anadolu Bölgesi'nin inşaat potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilmesine önemli katkılar sunuyor. Modern tasarımların hızla yükseldiği ve şehircilik anlayışı ile marka şehir olma yolunda ilerleyen Konya şehrimiz bu alanda yatırım yapmak isteyen yüklenici firmalar ve müteahhitler için büyük bir fırsat alanı.
Özellikle konut sektöründe oldukça yoğun talebin bulunduğu Konya, bu sektörde gerçekleşen yatırımların efektif olarak geri dönüşlerinin hızlı şekilde sağladığı nadir illerden biridir. Konut satışlarının yüksek taleple orantılı olarak geliştiği ilimiz inşaat sektörü, kompleks siteler veya yap sat tarzında ferdi olarak çalışan iş adamlarının gözdesi durumunda. Bunların yanında kooperatifçilik anlamında hayli ilerlemiş olan ilimiz il genelinde yapılan projelerde önemli bir yere sahip olması konut arz çıtasını yükseltmektedir.

Konya Profesyonel Mimari Projeleri İle Farklı Bir Şehir
Konya ilimiz konut ve işyeri talebi dışında özellikle gelişen sanayisi ile mimari projelerin şekillendiği önemli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bağlı endüstriyel yapılar da büyük bir başarı sağlamıştır. Bu başarıda Konya mimarlık ofislerinin hizmetlerin gerektirdiği bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmalarının yanı sıra, gerekli teknolojik alt yapının uzmanlıkla kullanılmasının büyük katkısı bulunuyor.
Ön projenin hazırlanması için gerekli arsa incelemeleri, topografik durumun gözden geçirilmesi, imar durumunun değerlendirilmesi
Eskiz çalışmalarının yapılarak çevresel etkilerin göz önünde bulundurulduğu dış görünüm, çatı ve oturum planları ile kesit resimlerinin teknolojik cihazlar yardımıyla netleştirilerek projeyi hazırlatan kişilere takdim edilmesi
Uygun görülmesi halinde kesin proje için detay listesi vaziyet planları ve kat planlarının hazırlanması
Projenin cephe çizimlerinin oluşturulması ve yağmur olukları, balkon, pencereler, kapı, kalkan duvarları, mahya ve saçaklar dışında cephe hareketliği hesaplamaları, detay listeleri, statik değerlendirmeler
Gibi birçok hizmet Konya mimarlık ofislerimizce profesyonel bir şekilde hazırlanarak proje sahiplerinin büyük yatırımları hassasiyetle korunmaktadır. Her bir yatırımın ülkemiz açısından milli servet olduğunun bilinciyle hareket eden mimarlarımız başarılı bir çalışmayı garanti edebilmek için büyük bir gayretle çalışmaktadır.
Güzel bir yaşamı tamamlayan unsurların başında barınma ihtiyacımızı karşılayan konutlarımız yani evlerimiz geliyor. Konya mimarlık ofisleri olarak en seçkin inşaat projelerinin sergilendiği kentimizde marka değeri taşıyan mimari projeler Türkiye'de şehrimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Konya ilimizin son derece düz ve İnşaat yapmaya müsait arazileri nedeniyle ve her geçen gün artan nüfusu ilimizi inşaat alanında yatırım yapılabilir illerin arasında oldukça önemli bir yere getirmektedir. Bilindiği gibi bir inşaat projesinin kalitesini kullandığı malzemeler, yeri, konumu ve mimari projesinin kalitesi belirliyor.
Çağdaş ve modern mimari örneklerine sıkça rastlansa da klasik tarzda geliştirilen birçok inşaat projesi ilimizde hız kesmeden devam etmektedir.Son yıllarda artan talep nedeniyle daha geniş ve daha ferah yapıların göze çarptığı, nefes alabilen bir şehircilik anlayışı ile oluşturulan projeler İnşaat alanında Konya iline önemli ölçüde yatırım çekmektedir.
Etik Değerlere Bağlı Şehircilik Profesyonel Mimari Projelerle Mümkündür
Yürürlükte bulunan yasal prosedüre uygun olarak hazırlanan projelerimizin başarısını modern şehircilik anlayışımız ve etik değerlere bağlılığımız belirlemektedir. Dolayısıyla konya mimarlık ofisleri olarak ilimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğimizin farkındayız.

Aşamaları ile hizmetlerimiz.
Proje öncesinde arsanın çapının belirlenmesi ve uygunluğunun kontrolü, kanalizasyon şebekesi, yol güzergâhı, elektrik şebekesinin kontrolleri ile topografik durum ve imar durumunun incelenmesi.
Gerekli eskiz taslaklarının oluşturulması, arsanın çevresindeki yapıların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve duvar kalınlıkları gibi çeşitli çalışmaların bilirkişi görüşleri alınarak desteklenmesi.
Ön proje aşamasında teknolojik cihazlar yardımıyla yapılan uygun ölçeklendirme ile kesit resimleri, durum planı, dış görünüş, durum planları, çatı planları ve vaziyet planlarının hassas bir şekilde oluşturularak ortaya çıkan çiziminin proje sahiplerine sunumu.
Yüklenici firma veya proje sahipleri tarafından yapılan çalışmanın onaylaması halinde kesin projeye geçiş ve ilave olarak detayların listesi, oturum planları ve kat planlarının kesinleştirilmesi
Tüm cephelerden alınan verilerin çizim haline getirilerek balkon, yağmur olukları, kapı, pencere, kalkan duvarları, bacalar, mahyalar ve saçaklar gibi detayların belirlenmesi ve renler yazılmasının yanı sıra cephe hareketliliğinin belirlenmesine yönelik işlemler.
Gibi birçok farklı hizmetin varlığı ile konya mimarlık ofisleri tarafından şekillenen Konya ilimizin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olması ütopyadan gerçeğe dönüşüyor.